Start > Corporate governance > Rules on amendments to the Company's Statute
Page tools

Rules on amendments to the Company's Statute

Pursuant to the provisions of the Commercial Companies Code, amendment to the Company's Statute requires a resolution passed with the majority of votes and an entry in the register.

The Company's Statute contains no provisions that differ from the provisions of the Commercial Companies Code regulating the Statute amendment.

On 3 April 2014 the Company received a decision of the District Court for Poznań-Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register (Court) of 24 March 2014 regarding the registration of amendments to the Company's Statute made pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 19 December 2013.

Amendment to the Statute mentioned above related to the registration of amendments to § 5, § 11 item 5(1), § 20 item 2(2), removal of § 20 item 2(8), removal of § 20 item 5, change of numbering in relation to the removal of § 20 item 5 – numbering of § 20 item 6 replaced with numbering of item 5, amending § 26 item 2, amending § 27 item 4(1), amending § 40 item 4 and adding item 7 to § 40 of the Company's Statute.

Information on the above mentioned amendments to the Company's Statute and their registration with the Court was published by the Issuer in current reports No. 37/2013 and 18/2014, respectively.

Additionally, the Company attached the uniform text of the Statute including the above mentioned amendments to the current report No. 18/2014.

Skład osobowy

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się z 3 do 8 osób, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Obecnie Zarząd Enea SA jest czteroosobowy. Obecny Zarząd jest zarządem VIII kadencji. 

Zmiany w składzie Zarządu

W ciągu ostatniego roku obrotowego nie zaszły żadne zmiany w zakresie składu osobowego Zarządu Spółki.