Start > Inwestorzy > Akcje na GPW
Narzędzia strony

Akcje na GPW

Akcje Enea S.A. notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r.

31 grudnia 2014 r. Spółka wchodziła w skład następujących indeksów giełdowych:

  • WIG - obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach
  • WIG30 – obejmuje 30 największych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW
  • mWIG40 - obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW
  • WIG Energia – tworzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „energetyka”
  • WIG-Poland - w skład indeksu wchodzą wyłącznie akcji krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach
  • WIGdiv – swoim portfelem obejmuje do 30 spółek, które w rankingu indeksów (sporządzanym na podstawie Uchwały Nr 871/2013 Zarządu Giełdy z późn. zm.) znalazły się na pozycji nie niższej niż 150 i charakteryzują się najwyższą stopą dywidendy na koniec listopada każdego roku oraz w ostatnich 5 latach obrotowych wypłaciły dywidendę co najmniej trzykrotnie
  • MSCI Poland Standard Index – kryteria doboru spółek do portfela tego indeksu są zgodne z kryteriami dotyczącymi wielkości spółki, jej płynności oraz free floatu
  • FTSE All-World – w skład indeksu wchodzi ok. 2.800 spółek z całego świata o dużej i średniej kapitalizacji

Notowania 2013-2014

3.jpg

Notowania 2009-2014

1.jpg

2.jpg

Notowania akcji Enea w latach 2013-2014 (XLSX, 134 KB)

Notowania akcji Enea i WIG oraz WIG30 w latach 2009-2014 - (XLSX, 52 KB)

Utwórz zip

W wyniku przeprowadzonej 12 lutego 2015 r. rocznej rewizji indeksów akcje Enea S.A. po sesji 20 marca br. weszły w skład indeksu WIG20 i WIG20TR. Jednocześnie akcje Spółki opuściły indeks mWIG40.

Kluczowe dane dotyczące akcji:20132014
Kurs maksymalny [zł] 16,3 18,11
Kurs minimalny [zł] 12 12,42
Kurs ostatni [zł] 13,6 15,2
Kapitalizacja na koniec okresu [mln zł] 6 004 6 710
Kapitalizacja Enea SA na tle krajowych spółek notowanych na GPW na koniec okresu [%] 1,01 1,14
Wartość księgowa [mln zł] 11 427,71 12 013,84
C/Z [kapitalizacja giełdowa/zysk netto] 8,1 7,5
C/WK [kapitalizacja giełdowa/wartość księgowa] 0,53 0,56
Stopa zwrotu na koniec okresu [%] -11,36 16,02
Stopa dywidendy [%] 2,6 3,8
Wartość obrotów [mln zł] 573,5 2 209,55
Udział w obrotach [%] 0,26 1,08
Wskaźnik obrotu [%] 9,1 32,7
Średni wolumen na sesję 160 256 577 709
Średnia liczba transakcji na sesję 287 585
Średni spread [pb] 31 24
Wolumen [szt.] 39 583 206 143 849 603

IndeksWIG30mWIG40WIG EnergiaWIG - PolandWIGdivMSCI Poland
Udział akcji Enea SA w indeksie na 30 grudnia 2014 r. [%] 1) 1,6 4,99 10,41 1,19 2,98 1,43

1) 30 grudnia 2014 r. był ostatnim dniem notowań na GPW