Narzędzia strony

Wzrost EBITDA o 247 mln zł

Wzrost sprzedaży energii elektrycznej

 • odbiorcom końcowym o 3.123 GWh
 • konwencjonalnej i OZE o 2.311 GWh

Program oszczędnościowy realizowany w GK Enea – redukcja OPEX o 252 mln zł

2014 / 2013

2014:

 • wzrost EBITDA o 14,8% (o 247 mln zł): rozpoznanie przychodu z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w kwocie 258 mln zł oraz realizacja programu oszczędnościowego
 • konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 2.749 mln zł przy niskiej wartości wskaźnika dług netto/EBITDA (na poziomie 0,5)
 • wzrost sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym o 23,6% (o 3.123 GWh)
 • wzrost produkcji ze źródeł konwencjonalnych i OZE o 8,1% (o 958 GWh)
 • wzrost sprzedaży energii elektrycznej konwencjonalnej i OZE o 15,8% (o 2.311 GWh)

IVQ 2014:

 • wzrost EBITDA o 45,9% (o 126 mln zł): realizacja programu oszczędnościowego oraz niższe koszty tworzenia rezerw z tytułu uregulowań prawnych pod majątkiem sieciowym
 • konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 1.150 mln zł przy niskiej wartości wskaźnika dług netto/EBITDA (na poziomie 0,5)
 • wzrost sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym o 25,6% (o 889 GWh)
 • wzrost produkcji ze źródeł konwencjonalnych o 20,6% (o 530 GWh)
 • wzrost sprzedaży energii elektrycznej konwencjonalnej o 19,7% (o 676 GWh)