Start > Ład korporacyjny > Rada Nadzorcza
Narzędzia strony

Rada Nadzorcza

Wojciech Chmielewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Data powołania: 1 lipca 2012 r.

Wojciech Chmielewski jest pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa od 2000 r., gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. Posiada duże doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG SA.

Wojciech Chmielewski posiada wykształcenie wyższe. Jest magistrem filologii polskiej i politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe „Polityki Publiczne w Europie” na Uniwersytecie Strasbourg III, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Studium Integracji Europejskiej (zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration w Paryżu). 

Jeremi Mordasewicz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Data powołania: 1 lipca 2012 r.

Jeremi Mordasewicz jest doradcą Zarządu Konfederacji Lewiatan i jej reprezentantem w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz spółki Dr Irena Eris SA. 

Jeremi Mordasewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracował na polskich i zagranicznych budowach, był nauczycielem akademickim. Jest też Kawalerem Orderu Krzyża Kawalerskiego przyznanego za szerzenie edukacji ekonomicznej oraz integrację środowiska przedsiębiorców.

Michał Kowalewski, Sekretarz Rady Nadzorczej

Data powołania: 1 lipca 2012 r.

Michał Kowalewski posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i projektowych zdobyte w spółkach prawa handlowego lub innych organizacjach gospodarczych, gdzie pełnił m.in. obowiązki Dyrektora Operacyjnego oraz zajmował inne stanowiska kierownicze. W Ministerstwie Skarbu Państwa jest zatrudniony od 2008 r. W Departamencie Rynków Kapitałowych uczestniczył w pracach zespołów projektowych przygotowujących transakcje giełdowe spółek z udziałem Skarbu Państwa, a w ramach pracy w Departamencie Restrukturyzacji odpowiadał m.in. za sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad Agencją Rozwoju Przemysłu SA.

Michał Kowalewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW, odbył również studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję syndyka.

Sławomir Brzeziński, Członek Rady Nadzorczej 

Data powołania: 1 lipca 2012 r.

Sławomir Brzeziński jest związany z Enea S.A. od 2008 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Biura Organizacji i Bezpieczeństwa. Wcześniej był związany m.in. ze spółką  Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu.

Sławomir Brzeziński ma tytuł magistra inżyniera uzyskany na studiach na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ukończył  też studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunkach: Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw oraz Zarządzanie Jakością w Teorii i Praktyce.

Przemysław Łyczyński, Członek Rady Nadzorczej

Data powołania: 1 lipca 2012 r.

Przemysław Łyczyński jest związany z Grupą Enea od 2000 r. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Finansowego ENEA Trading sp. z o.o. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu spółki EnergoPartner sp. z o.o. Przez wiele lat pracował na stanowisku Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego Enea S.A.  

Przemysław Łyczyński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończył studia dzienne magisterskie. Ukończył również Studium Podyplomowe „Gospodarka Nieruchomościami” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Controllingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie jest słuchaczem programu ACCA. 

Sandra Malinowska, Członek Rady Nadzorczej

Data powołania: 1 lipca 2012 r.

Sandra Malinowska od 1998 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa i pełni tam obecnie funkcję radcy prawnego w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. Wcześniej była związana m.in. ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym, kancelarią adwokacką Smoktunowicz & Partners oraz Hunton&Williams. Była członkiem wielu Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Sandra Malinowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tadeusz Mikłosz, Członek Rady Nadzorczej

Data powołania: 1 lipca 2012 r.

Tadeusz Mikłosz posiada wieloletni staż zawodowy w obszarze elektroenergetyki oraz nadzoru właścicielskiego. Od 1983 r. związany z Enea S.A. i jej poprzednikiem prawnym, aktualnie pełni funkcję Kierownika Referatu ds. Bezpieczeństwa Enea S.A. Od 1997 r. zasiadał w licznych Radach Nadzorczych.

Tadeusz Mikłosz posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i politologii. Ponadto, ukończył Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Małgorzata Niezgoda, Członek Rady Nadzorczej

Data powołania: 24 kwietnia 2013 r.

Małgorzata Niezgoda pracuje aktualnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i pomocy publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

Wcześniej była Naczelnikiem Wydziału  w Departamencie Spółek Kluczowych Ministerstwa Skarbu Państwa. Do jej obowiązków należało m.in. nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych 

i prawnych związanych z działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz analiza, przygotowywanie i wykonywanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również przygotowywanie decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek. 

Małgorzata Niezgoda posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na Kierunku Inżynieria Środowiska (Indywidualny tok studiów we współpracy z Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską).