Narzędzia strony

Zarząd

Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu

Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu

Krzysztof Zamasz kieruje Spółką oraz Grupą Kapitałową Enea od stycznia 2013 r. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych TAURON Polska Energia SA. Wcześniej kierował Elektrociepłownią Tychy SA (Grupa TAURON), a w latach 2001-2007 był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Jest członkiem powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, sprawuje również funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie.

Jest autorem wielu publikacji naukowych. Ma stopień doktora nauk ekonomicznych z dyplomem katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył studia podyplomowe m.in. z dziedziny energetyki jądrowej i rynków energii, ciepłownictwa, controllingu oraz IT. Autor wielu publikacji naukowych. 

Zakres kompetencji: Koordynacja zagadnień związanych z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.

Dalida Gepfert - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Dalida Gepfert - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Dalida Gepfert posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów, rachunkowości i controllingu w branży energetycznej. Karierę zawodową zaczynała w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym SA. Przez 10 lat była związana z Grupą Vattenfall, gdzie pełniła m.in. funkcje Wiceprezesa Zarządu w spółce Vattenfall IT Poland sp. z o.o. oraz funkcję Head of Finance and Controlling, Członka Zespołu Zarządzającego i Komitetu Sterującego projektu Vattenfall IT Infrastrukture Service – struktury realizującej zadania w Polsce, Niemczech, Szwecji, Danii, Finlandii. Wcześniej pracowała  jako Dyrektor Jednostki Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU.

Dalida Gepfert jest absolwentką rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów MBA organizowanych przez Stockholm University Business School. Posiada również dyplom Ernst & Young Academy of Business, MSSF.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całością zagadnień ekonomiczno-finansowych i księgowych, związanych z zarządzaniem ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej Enea oraz teleinformatyką i controllingiem.

Paweł Orlof - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Paweł Orlof - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Paweł Orlof posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej. Przez wiele lat pełnił funkcje m.in. Prezesa oraz Dyrektora Naczelnego Elektrociepłowni Będzin (do 2014 r. Grupa RWE AG). W tym okresie (2004-2013) przygotował i przeprowadził głęboki program restrukturyzacyjny. Odpowiadał też za wdrożenie nowych struktur organizacyjnych oraz regulacji wewnętrznych funkcjonowania spółki. Wcześniej był Prezesem spółki enviaM Polska należącej do Grupy RWE. Pracował też m.in. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu RP oraz Ministerstwie Gospodarki RP.

Paweł Orlof ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad wszystkimi zagadnieniami związanymi z Ładem Korporacyjnym, nadzorem właścicielskim, usługami w Grupie Kapitałowej Enea.

Grzegorz Kinelski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Grzegorz Kinelski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Grzegorz Kinelski z branżą energetyczną związany jest od 1994 r. Przez wiele lat zatrudniony w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym w Gliwicach. W latach 2000-2010 związany z firmą Vattenfall, w której odpowiadał m.in. za wdrożenie modelu obsługi klientów Vattenfall w Polsce oraz wdrożenia systemów wsparcia obsługi i sprzedaży. Przez trzy lata, jako Wiceprezes Zarządu w spółkach z Grupy TAURON, rozwijał obsługę klienta, wdrażając nowoczesne kanały obsługi i jednolitą organizację wsparcia sprzedaży. 

Grzegorz Kinelski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, posiada dyplom MBA Dominican University w Chicago. Ukończył również menedżerskie studia podyplomowe z zakresu finansów, marketingu i zarządzania projektami.

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całokształtem zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną, obsługą klientów.