Start > O Nas > Opis organizacji i działalności
Narzędzia strony

Podstawą działania Grupy Kapitałowej Enea jest wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Nasza sieć dystrybucyjna obejmuje 20% powierzchni kraju. Dzięki niej zaopatrujemy w energię mieszkańców zachodniej i północno-zachodniej Polski.

Opis organizacji i działalności

Opis organizacji i działalności

WYTWARZANIE

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła w kogeneracji
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach
 • Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku 

Ecebe sp. z o.o. w likwidacji1)

9% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z naszych elektrowni. Osiągalna moc naszych jednostek to 3,3 GW, a nasz potencjał wytwórczy to 16 TWh rocznie.

Wytwarzanie

WyszczególnienieMoc zainstalowana elektryczna [MWe]Moc osiągana elektryczna [MWe]Moc zainstalowana cieplna [MWt]
Elektrownia Kozienice 2 960,0 2 919,0 105
Elektrociepłownia Białystok 203,5 156,6 446,5
Farmy Wiatrowe Bardy i Darżyno 56 56 -
Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,8 3,8 3,1
Elektrownie Wodne 60,3 57,6 -
MEC Piła 10,4 10,2 154,4
PEC Oborniki - - 30,5
MPEC Białystok - - 185
RAZEM 3 294,0 3 203,2 924,5

DYSTRYBUCJA

 • Zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz planowanie rozwoju sieci
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

Enea Operator sp. z o.o.

 • Energomiar sp. z o.o. (obecnie Enea Pomiary sp. z o.o.2))
 • Annacond Enterprises sp. z o.o.
 • Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno sp. z o.o. (obecnie Enea Serwis sp. z o.o.3))

OBRÓT

Obrót hurtowy:

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych energii elektrycznej

Obrót detaliczny:

 • Obrót energią elektryczną na rynku detalicznym
 • Tworzenie i oferowanie produktów i usług Klientom
 • Całościowa Obsługa Klienta

Enea S.A.
Enea Trading sp. z o.o.

 

1) 30 stycznia 2015 r. Spółka ECEBE sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z KRS.
2) Od 26 stycznia 2015 r.
3) Od 20 stycznia 2015 r.