Start > O Nas > Zrealizowane działania i inwestycje
Narzędzia strony

2014 był pierwszym rokiem realizacji strategii przyjętej na lata 2014-2020. W stosunku do roku 2013 w 2014 planowane nakłady inwestycyjne były wyższe o ponad 700 mln zł. Również w kolejnych latach nakłady te będą rosnąć, aby zrealizować cele przyjęte w strategii Grupy Enea.

Zrealizowane działania i inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Enea w latach 2014-2020

Nakłady inwestycyjne GK Enea w latach 2014-2020

W zakresie nakładów podstawowych w 2014 r. zrealizowano większość z zaplanowanych inwestycji. 

Do nakładów na dodatkowe plany rozwojowe w obszarze kogeneracji w roku 2014 zaliczamy przejęcie 86,36% udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku.

Inwestycje zrealizowane w 2014 r.

Wytwarzanie

 • Modernizacja bloków nr 4 oraz nr 10
 • Modernizacja składowiska żużla i popiołu – modernizacja pola 4b
 • Odbiór elektrowni biogazowej Gorzesław o mocy zainstalowanej 1,6 MW
 • Przejęcie 86,36% udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku

Budowa bloku 1.075 MW

 • Wykonanie konstrukcji żelbetowej płaszcza chłodni kominowej do poziomu 163 m
 • Wykonanie płyty dolnej fundamentowej wraz ze słupami konstrukcji nośnej turbozespołu
 • Wykonanie fundamentu i konstrukcji stalowej budynku maszynowni do poziomu 17 m
 • Zakończenie montażu konstrukcji nośnej kotła z rusztem
 • Zakończenie montażu stropu kotła
 • Zakończenie montażu konstrukcji absorbera i zbiornika zrzutowego IOS

Dystrybucja

 • Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin
 • Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Niechorze – Skrobotowo oraz Pomorska – Załom
 • Budowa GPZ Ujście, GPZ Redlica oraz GPZ Babimost
 • Przebudowa GPZ Warlubie, GPZ Braniborska, GPZ Wawrów oraz GPZ Osowa Góra

Obrót


Obszar Handlu Hurtowego

 • Rozpoczęcie pełnienia funkcji Animatora Rynku (Market Makera) na Towarowej Giełdzie Energii w celu optymalizacji kosztów zmiennych zawieranych transakcji
 • Uzyskanie członkostwa na londyńskiej giełdzie towarowej ICE Futures Europe
 • Rozbudowa systemu handlowego i wdrożenie zaawansowanych narzędzi IT wspomagających realizowanie funkcji tradingu
 • Rozpoczęcie działalności zabezpieczania na rynku hurtowym sprzedaży gazu dla klientów końcowych Enei oraz rozpoczęcie handlu na własny rachunek
 • Opracowanie niestandaryzowanych, strukturyzowanych produktów typu origination dla Klientów z obszaru handlu energią elektryczną oraz paliwami
 • Rozszerzenie modelu współpracy w zakresie zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych Enei Operator
 • Wdrożenie Systemu Należytej Staranności w zakresie poświadczania pochodzenia biomasy dla lokalizacji Białystok – umożliwienie wydania zaległych świadectw pochodzenia energii za rok 2013 i wyeliminowanie opóźnienia w składaniu wniosków do URE za rok 2014

Obszar Handlu Detalicznego

 • Reorganizacja Departamentu Sprzedaży i budowa ogólnopolskich struktur sprzedażowych
 • Wdrożenie nowego produktu „Pewna Cena” budującego lojalność Klientów z grup taryfowych G na historycznym obszarze działania Enea S.A.
 • Przeprowadzenie akcji budującej relacje z Klientami biznesowymi w oparciu o ofertę dedykowaną (Zawsze taniej+, Skreśl podwyżkę)
 • Zakończenie projektu „Przygotowanie organizacji Enea S.A. do handlu gazem ziemnym” i pozyskanie 20 Klientów biznesowych w ramach oferty dual-fuel
 • Uruchomienie sprzedaży produktów poprzez Contact Center i zintensyfikowanie sprzedaży produktów realizowanej poprzez Biura Obsługi Klientów (BOK)
 • Wprowadzenie nowych produktów: „Stała Cena+” oraz „Energia z Kontem” (oferta przygotowana wspólnie z Getin Bankiem)

Obszar Obsługi Klienta

 • Centralizacja Obsługi Klientów w ramach Centrum Usług Wspólnych
 • Opracowanie i wdrożenie nowego modelu operacyjnego obszaru Obsługi Klienta
 • Wdrożenie centralnego systemu billingowego dla Obsługi Klientów TPA
 • Rozbudowa Contact Center
 • Centralizacja wydruku masowego oraz dostarczania korespondencji