Start > O Nas > Planowane działania i inwestycje
Narzędzia strony

Planowane działania i inwestycje

W roku 2015 planujemy wzrosty nakładów inwestycyjnych we wszystkich obszarach działalności:

  • W Obszarze Wytwarzania przede wszystkim w związku z inwestycją w blok 11 i akwizycjami w obszarze farm wiatrowych
  • W Obszarze Dystrybucji przede wszystkim w związku z poprawą wskaźników niezawodności poprzez modernizację istniejącej infrastruktury jak i przyłączeniami nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej

Nakłady inwestycyjne [mln zł]20132014ZmianaZmiana %Plan 2015
Wytwarzanie 1 265 1 832 567 45% 2 509
Blok 11 969 1 096 127 13% 1 587
OZE 16 13 -3 -19% 418
Dystrybucja 900 826 -74 -8% 899
Wsparcie i inne 29 91 62 214% 125
RAZEM 2 195 2 749 554 25% 3 558

Nakłady inwestycyjne zaplanowane na 2015 r.

Nakłady inwestycyjne zaplanowane na 2015 r.