Start > O Nas > Planowane działania i inwestycje > Inwestycje planowane na 2015 r.
Narzędzia strony

Inwestycje planowane na 2015 r.

Wytwarzanie

  • Kontynuacja budowy bloku nr 11 na parametry nadkrytyczne o wysokiej sprawności wytwarzania energii
  • Dostosowanie jednostek wytwórczych do osiągnięcia dopuszczalnych standardów emisji SO2, NOx i pyłu, które wynikają z dyrektyw UE oraz postanowień przewidzianych w Traktacie Akcesyjnym
  • Akwizycje nowych projektów farm wiatrowych

Segment Elektrownie SystemoweNowe • Modernizacja bloków nr 1 oraz nr 2
• Modernizacja składowiska żużla i popiołu - modernizacja pola nr 5
Kontynuowane • Budowa bloku energetycznego nr 11
• Modernizacja bloku nr 7
• Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV
• Zabudowa instalacji odazotowania spalin – SCR dla bloków nr 4-8 oraz nr 1-2
• Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych
• Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle
• Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym SRK
Segment Ciepło • Budowa gazowego bloku kogeneracyjnego w MEC Piła -
• Zabudowa Układu Odzysku ciepła ze spalin kotła K6 w Elektrociepłowni Białystok
• Budowa Instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów K7 i K8
w Elektrociepłowni Białystok – trwa procedura odbioru Etapu I (kocioł K7). Planowane zakończenie inwestycji - czerwiec 2015 r.
Segment OZE • Budowa farm wiatrowych FW Baczyna 15 MW oraz FW Bardy II 9-10 MW
• Akwizycje nowych projektów farm wiatrowych o mocy ok. 450 MW

Dystrybucja

  • Budowa rozdzielni sieciowej 110/110 Chocicza
  • Budowa GPZ Krzywiń
  • Przebudowa GPZ Kostrzyn, GPZ Śrem HCP, GPZ Rąbinek, GPZ Strzelce Krajeńskie oraz GPZ Sępólno
  • Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Sieraków – Międzychód oraz Międzychód – Zielomyśl

W 2015 r. Enea Operator zamierza wybudować i zmodernizować ok. 2.200 km linii napowietrznych i kablowych
Program poprawy niezawodności • Poprawa wskaźników niezawodności oraz wydłużenie ekonomicznego okresu eksploatacji aktywów, obniżenie kosztów eksploatacji i remontów
• Optymalna alokacja środków na inwestycje modernizacyjne, przede wszystkim na poziomie sieci SN oraz automatyzacja sieci
• Optymalizacja kosztów i działań operacyjnych
Zautomatyzowanie procesu zmiany sprzedawcy • Elektroniczna i zautomatyzowana obsługa wszystkich zadań wynikających z procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ramach generalnej umowy o świadczenie usług dystrybucji dla usługi kompleksowej
• Elektroniczne udostępnianie sprzedawcom danych pomiarowych, pomiarowo-rozliczeniowych oraz dotyczących wzajemnych rozliczeń
Wsparcie dla średniego szkolnictwa technicznego • Przygotowanie młodych, innowacyjnych kadr z obszaru elektryki i energetyki dla Grupy Enea
Integracja Zarządzania Serwisem Dystrybucji • Optymalizacja i poprawa efektywności wykorzystania zasobów Grupy Enea realizujących zadania wykonawczo-eksploatacyjne w segmencie Dystrybucji
Szeroko zakrojone działania inwestycyjne • Przyłączanie nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej
• Modernizacja i odtwarzanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej (poprawa jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej)
• Procesy wspomagające tj. automatyzacja procesów sterowania, rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
• Optymalizacja kosztów działalności