Start > O Nas > Zarządzanie Grupą Kapitałową > Centrum Usług Wspólnych
Narzędzia strony

Centrum Usług Wspólnych

Nowa struktura podnosi efektywność, ułatwia zarządzanie i odpowiada potrzebom Klientów wewnętrznych Enei Centrum
Kompetencje i doświadczenie podstawą dopasowania zasobów ludzkich do nowej struktury Enei CentrumEfektywne zarządzanieRozwój kompetencjiStandaryzacja działań
Przeprowadzenie przeglądu kadr metodą: Development Center i macierzy kompetencji Usprawnienie procesu zarządzania Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności Stopniowe wprowadzenie jednolitych standardów świadczonych usług
Dopasowanie Pracowników do docelowej struktury Skrócenie ścieżki decyzyjnej Stworzenie centrów kompetencyjnych i wzrost specjalizacji Uwolnienie potencjału do obniżenia kosztów jednostkowych usług
Zwiększenie samodzielności działania Lepsze wykorzystanie wiedzy i potencjału Pracowników Wzrost konkurencyjności Grupy Enea
Większa elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim

Centrum Usług Wspólnych