Start > O Nas > Zarządzanie Grupą Kapitałową > Nowy model ładu korporacyjnego
Narzędzia strony

Nowy model ładu korporacyjnego

W 2014 r. Grupa Kapitałowa Enea zakończyła proces budowy nowego modelu ładu korporacyjnego, który został rozpoczęty w 2013 r. Zaprojektowano nowy podział kompetencji decyzyjnych między Zarząd Enea S.A., Zarządy Spółek Grupy Enea i Komitety Grupy Enea. W oparciu o narzędzia prawne ładu korporacyjnego (przede wszystkim Kodeks Grupy Enea) dostosowano regulacje wewnętrzne Spółek Grupy Enea do nowej mapy kompetencji.

Trzy Komitety Grupy Enea: Zgodności, Zarządzania i Inwestycyjny (utworzone w grudniu 2013 r.) rozpoczęły działalność w pełnym zakresie przypisanych im kompetencji 1 maja 2014 r.

Docelowy wykaz Pionów Zarządczych i Komitetów Grupy Enea zatwierdzony został przez Zarząd Enea S.A. 22 lipca 2014 r. Nowe Komitety i Piony Zarządcze rozpoczęły funkcjonowanie 1 października 2014 r. Oznacza to, iż na koniec roku sprawozdawczego, proces projektowania i wdrażania nowego modelu zarządzania Grupą Enea został zakończony.

Elastyczna i skuteczna realizacja celów grupy Enea