Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 29. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Narzędzia strony

29. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego