Narzędzia strony

48. Zatrudnienie

 12 miesięcy zakończonych12 miesięcy zakończonych
 31.12.201431.12.2013
 Stanowiska robotnicze  5.016 4.980
 Stanowiska nierobotnicze  5.188 5.026
 RAZEM  10.204 10.006

Dane zawarte w tabeli przedstawiają zatrudnienie w etatach. Stanowiska menedżerskie zostały zakwalifikowane do stanowisk nierobotniczych.