Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 34. Przychody ze sprzedaży netto
Narzędzia strony

34. Przychody ze sprzedaży netto

 31.12.201431.12.2013
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej  6.220.527 5.832.788
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych  2.860.165 2.833.784
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  107.626 84.333
Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i usług  116.596 142.240
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia  47.076 52.844
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2  32.936 14.236
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych  257.508 964
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej  212.961 189.331
Razem przychody ze sprzedaży netto 9.855.395 9.150.520