Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 5. Skład Grupy Kapitałowej – wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych
Narzędzia strony

5. Skład Grupy Kapitałowej – wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych

Nazwa i adres spółkiUdział Enea S.A.w całkowitej liczbie głosów w % 31.12.2014Udział Enea S.A.w całkowitej liczbie głosów w % 31.12.2013
1Enea Operator sp. z o.o. Poznań,
ul. Strzeszyńska 58
100 100
2Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1 100 100
3Enea Oświetlenie sp. z o.o. (wcześniej Eneos sp. z o.o.) Poznań, ul. Strzeszyńska 58 100 100
4Enea Trading sp. z o.o. Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1 100 100
5Hotel „EDISON” sp. z o.o. Baranowo k/Poznania 100 100
6Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK sp. z o.o. Inowrocław, ul. Wilkońskiego 2 100 99,94
7Enea Logistyka sp. z o.o. (wcześniej BHU sp. z o.o.) Poznań, ul. Strzeszyńska 58 100 100
8Enea Serwis sp. z o.o. (wcześniej EP PUE Energobud Leszno sp. z o.o.) Lipno,
Gronówko 30
100 100
9Enea Centrum sp. z o.o. Poznań,
ul. Górecka 1
100 100
10Enea Pomiary sp. z o.o. (wcześniej Energomiar sp. z o.o.) Poznań,
ul. Strzeszyńska 58
100 100
11ENERGO-TOUR sp. z o.o. Poznań, ul. Marcinkowskiego 27 99,92 99,92
12Annacond Enterprises sp. z o.o. Warszawa, ul. Jana Pawła IInr 25 61 61
13ENTUR sp. z o.o. Szczecin,
ul. Malczewskiego 5/7
0 3) 100 3)
14Windfarm Polska Sp z o.o. Koszalin,
ul. Wojska Polskiego 24-26
0 4) 100 1)
15„ITSERWIS” sp. z o.o. Zielona Góra,
ul. Zacisze 28
0 5) 100
16Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o. Poznań, ul. Strzeszyńska 58 0 6) 100
17„Ecebe” sp. z o.o. w likwidacji Augustów,
ul. Wojciech 8
100 1) 100 1)
18Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Oborniki, ul. Wybudowanie 56 99,911 99,891
19Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Białystok,
ul. Warszawska 27
86,361 -
20Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. Piła, ul. Kaczorska 20 71,111 65,031
21Energo-Inwest-Broker S.A.Toruń,
ul. Jęczmienna 21
- 38,462

1) spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o.,
2) spółka stowarzyszona Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
3) 27 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENTUR sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie podjęło uchwałę nr 3 o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
16 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENTUR sp. z o.o. w likwidacji z siedzibąb w Szczecinie podjęło uchwałę nr 1 o uchyleniu likwidacji spółki i o dalszym jej istnieniu.
29 sierpnia 2014 r, Enea Centrum sp. z o.o. połączyła się ze spółką ENTUR sp. z o.o. Enea Centrum sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki.
4) 30 czerwca 2014 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. połączyła się ze spółką Windfarm Polska sp. z o.o. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki.
5) 29 sierpnia 2014 r. Enea Centrum sp. z o.o. połączyła się ze spółką ITSERWIS sp. z o.o. Enea Centrum sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki.
6) 1 września 2014 r. EP PUE Energobud Leszno sp. z o.o. połączyła się ze spółką EP Zakład Transportu sp. z o.o. Jednocześnie EP PUE Energobud Leszno sp. z o.o. wstąpiła w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

26 maja 2014 r. podpisana zostałą umowa między Miastem Białystok a Enea Wytwarzanie sp. z o.o. dotycząca zbycia 85% udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku, za kwotę 260 000 tys. zł. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na koncentrację 8 września 2014 r. Zapłata należności i przejęcie kontroli przez GK Enea nad Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. nastąpiły 16 września 2014 r.
7 października 2014 r. podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku, o kwotę 6 562 tys. zł. Wszystkie nowo utworzone udziały objęte zostały przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych.

27 czerwca 2014 r. w KRS zmieniono nazwę spółki Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK sp. z o.o.  na Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK sp. z o.o.
4 grudnia 2014 r. Enea S.A. zakupiła 20 udziałów w kapitale zakładowym spółki Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu stanowiących 0,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

30 grudnia 2014 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zbyła 400 posiadanych akcji w Energo-Inwest-Broker S.A. za 7 500 tys. zł. Wynik na powyższej transakcji w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniósł 3 498 tys. zł.
Spółka Ecebe sp. z o.o. w likwidacji została 30 stycznia 2015 r. wykreślona z KRS.
20 stycznia 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki EP PUE Energobud Leszno sp. z o.o. na Enea Serwis sp. z o.o.
26 stycznia 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki ENERGOMIAR sp. z o.o. na Enea Pomiary sp. z o.o.

29 stycznia 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki BHU sp. z o.o. na Enea Logistyka sp. z o.o.
20 lutego 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki Eneos sp. z o.o. na Enea Oświetlenie sp. z o.o..