Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 27. Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe
Narzędzia strony

27. Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe

Wartość bilansowaWartość bilansowa
31.12.201431.12.2013
Długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 167.026 164.345
Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych 454.084 466.066
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 16.247 -
637.357 630.411
Krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 11.359 14.536
Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych 56.917 56.862
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 1.318 6.110
Kontrakty budowlane - wycena 3.104 5.119
72.698 82.627
Harmonogram rozliczenia międzyokresowego przychodów
Do jednego roku 72.698 82.627
Od jednego roku do pięciu lat 129.122 131.862
Powyżej pięciu lat 508.235 498.549
710.055 713.038