Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 51. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
Narzędzia strony

51. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości