Narzędzia strony

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Na 31 grudnia 2014 roku Członkami Zarządu byli:

 
Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu
Dalida Gepfert Członek Zarządu ds. Finansowych
Grzegorz Kinelski Członek Zarządu ds. Handlowych
Paweł Orlof Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Na 31 grudnia 2014 r. Członkami Rady Nadzorczej VIII kadencji byli:

Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jeremi Mordasewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kowalewski Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Niezgoda Członek Rady Nadzorczej
Sandra Malinowska Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Brzeziński Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Łyczyński Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Mikłosz Członek Rady Nadzorczej

22 stycznia 2014 r. rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Enea S.A. złożył Pan Torbjörn Wahlborg. Rezygnacja złożona została wraz z zawiadomieniem o zbyciu akcji Enea S.A. przez Vattenfall AB.

W styczniu 2015 r. odbyły się wybory trzech Członków Rady Nadzorczej Enea S.A. wybieranych przez pracowników Spółki na kolejną kadencję, w wyniku których wybrani zostali Panowie Sławomir Brzeziński i Tadeusz Mikłosz. Wybory na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej odbędą się 5 marca 2015 r.