Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 49.1. Poręczenia i gwarancje
Narzędzia strony

49.1. Poręczenia i gwarancje