Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 49.6. Postępowanie sądowe o ustalenie bezskuteczności odstąpienia od umowy zawartej z Infovide-Matrix S.A.
Narzędzia strony

49.6. Postępowanie sądowe o ustalenie bezskuteczności odstąpienia od umowy zawartej z Infovide-Matrix S.A.

20 września 2013 r. Enea S.A. wypowiedziała umowę Infovide-Matrix S.A. w Warszawie na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów (ISOK) o łącznej wartości 59 781 tys. zł. Pomiędzy spółkami Enea S.A. a Infovide-Matrix S.A.  istniał spór co do prawidłowości wykonania Umowy przez Strony oraz skuteczności odstąpienia od Umowy. 8 października 2014 r. doszło między Enea S.A. a Infovide-Martix S.A. do ugody w sprawie rozwiązania konfliktu na realizację systemu ISOK. Podpisana ugoda przewiduje wycofanie pozwów złożonych przez obie spółki. Zgodnie treścią ugody Enea S.A. zwróci kwotę 3 078 tys. zł. stanowiącą część kwoty otrzymanej od Infovide-Matrix tytułem wypłaty z gwarancji natomiast Infovide-Matrix S.A.  zapłaci Enea S.A. 2 700 tys. zł., na jej poczet zostanie zaliczona wartość 1 500 tys. zł. ze zrealizowanej przez Enea S.A. gwarancji. Pozostałą część, w wysokości 1 200 tys. zł., Infovide-Matrix S.A. zapłaci Enea S.A. do 30 września 2016 r.