Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 49.7. Zawezwania do próby ugodowej w sprawach dotyczących niezbilansowania za 2012 r.
Narzędzia strony

49.7. Zawezwania do próby ugodowej w sprawach dotyczących niezbilansowania za 2012 r.

30 i 31 grudnia 2014 r. Enea S.A. wystąpiła z zawezwaniami do próby ugodowej w stosunku do:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na kwotę 7 410 tys. zł
PKP Energetyka S.A. na kwotę 1 272 tys. zł
TAURON Polska Energia S.A. na kwotę 17 086 tys. zł
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. na kwotę 1 826 tys. zł
FITEN S.A. na kwotę 207 tys. zł
Razem 27 801 tys. zł

Przedmiotem zawezwań było rozliczenie wartości pieniężnej energii elektrycznej pobranej w ramach bilansowania handlowego. Zawezwane Spółki poprzez niewyrażenie zgody na wystawienie przez Enea S.A. korekt za rok 2012 bezpodstawnie uzyskały z tego tytułu korzyści majątkowe.

Do dnia bilansowego odbyły się dwie rozprawy (z PGE oraz PKP), na których nie doszło do uznania roszczeń Enea S.A.